image2 image3 image1 image4

 

Spoločnosť MAXIMA BROKER,  a.s.
člen Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP)
Základné imanie 50 000 €

Predmet činnosti

Oprávnenie vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť samostatného finančného agenta v sektore :

1. Poistenia alebo zaistenia

2. Prijímania vkladov    

3. Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Rozhodnutia  NBS

ODT-4349/2013 zo dňa 16.05.2013

NBS1-000-029-249/100-000-152-528 zo dňa 11.06.2019

ISO ISO 9001:2015
 
Štatutárny orgán RNDr. Katarína Tesfaye, predseda predstavenstva
Gabriela Petrušková Bartáková, podpredseda predstavenstva
Jozef Sedláček, člen

Dozorná rada

MVDr. Ayele Tesfaye PhD., predseda
Monika Képesová, člen
Ing. Peter Ďurica, člen

Vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

Gabriela Petrušková Bartáková,

Ing. Edita Maňkošová