image2 image3 image1 image4

  • samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami

  • predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby

  • poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčanie klientovi na účely uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

  • optimalizuje a dojednáva pre klienta finančný návrh vyhovujúci jeho individuálnym potrebám

  • spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby

  • spolupracuje pri vybavovaní finančných nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby

  • poskytuje audit už uzatvorenej zmluvy o finančnej službe

  • vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť

  • zmluvou o poskytnutí finančnej služby rozumieme napr. poistná zmluva, leasingová zmluva, úverová zmluva, stavebné sporenie ...