image2 image3 image1 image4


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentContactusform has a deprecated constructor in /www/m/a/u36909/public_html/plugins/content/contactusform/contactusform.php on line 13

 

        A)    Poistenie podnikateľov

        B)    Poistenie občanov

        C)    Poistenie motorových vozidiel

A) Poistenie podnikateľov:

  1)      poistenie majetku:

   •         poistenie hnuteľného majetku
   •          poistenie nehnuteľného majetku
   •          strojné a elektronické riziká
   •          prerušenie prevádzky
   •          colný dlh
   •          plodiny a živočíšna výroba
   •          poľnohospodársky majetok

2)      poistenie zodpovednosti za škodu:

   •          poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
   •          poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
   •          poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
   •          poistenie enviromentálnych rizík
   •          poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti

3)      ostatné druhy poistení podnikateľov:

   •          poistenie bytových domov
   •          stavebné a montážne poistenie
   •          poistenie pohľadávok
   •          poistenie právnej ochrany

 

B) Poistenie občanov:

 

  1)        Poistenie nehnuteľného majetku

   •          poistenie bytu, rodinného domu, chaty
   •          poistenie rodinného domu vo výstavbe

  2)        Poistenie domácnosti

  3)        Poistenie zodpovednosti za škodu:

   •          z občianskeho života
   •          z vlastníctva nehnuteľnosti
   •          poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

 4)        Životné poistenie

   •          kapitálové
   •          investičné
   •          rizikové

 5)        Úrazové poistenie

   •          individuálne úrazové poistenie
   •          skupinové úrazové poistenie

 6)        Ďalšie druhy poistenia

   •          cestovné poistenie
   •          golfové poistenie

 

C) Poistenie motorových vozidiel:

 

 1)      Povinné zmluvné poistenie je povinnou výbavou každého automobilu podľa zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení. Z tohoto poistenia sú kryté škody spôsobené tretím osobám na majetku, zdraví  a  finančné škody.

V rámci PZP existujú možnosti pripoistení:

   •        čelného skla
   •        živlu
   •        batožiny
   •        úrazu

 

 2)      Havarijné poistenie s rozsahom krytia od mini kasko (živelné riziká, odcudzenie, rozbitie skiel, stret so zverou a poškodenie káblov) až po krytie all risk (pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu vozidla do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla) s možnosťou pripoistení:

   •          poškodenie čelného skla
   •          batožina
   •          náhradné motorové vozidlo
   •          úraz a trvalé následky po úraze
   •          náhrada spoluúčasti

 

 

 

3)    Poistenie finančnej straty.Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej (trhovej hodnoty) motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá.  Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt až 5 rokov. Poistená je finančná strata v dôsledku odcudzenia vozidla a v dôsledku totálneho zničenia.