image2 image3 image1 image4


Pre občanov

 • poistenie rodinného domu
 • poistenie bytu
 • poistenie domácnosti
 • poistenie motorového vozidla
 • poistenie zodpovednosti za škodu


Pre podnikajúce fyzické a právnické osoby

 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí
 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku pre prípad krádeže
 • poistenie motorových vozidiel
 • poistenie strojov
 • poistenie colného dlhu
 • iné (podľa požiadaviek klienta)